RECHTSKUNDIG BUREAU “VINCAM”

Nieuwe Service akte van cessie

Wij kopen uw rechtmatige vordering met een akte van cessie. U hoeft er dan niet meer onnodig tijd en kosten in te steken. Vordering moet wel rechtmatig en onderbouwd zijn, factuur, (getekende) opdracht, aanmaningen, correspondentie.
Wat is een akte van cessie?

Met een ‘akte van cessie' wordt een vordering (schuld) overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. De schuldenaar wordt ‘debitor cessus’ of ‘cessus’ genoemd.

Een cessie vindt bijvoorbeeld plaats:
  • als waarborg voor een betalingsregeling (looncessie)
  • bij factoring (schuldeiser verkoopt vorderingen aan incassobureau)
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cessie

Download Overeenkomst in pdf

Download Overeenkomst in docx
 
Wij zijn via Whatsapp bereikbaar op nummer: +31653930290
 
Wat moet ik betalen aan incassokosten? Klik hier voor meer informatie.
Wij zijn geen gerechts deurwaarder